Politica de confidențialitate

KAZAN-TheLiminalSpace (compania ARTVALUE S.R.L.) este o organizație cu caracter cultural in conformitate cu legislația din Romania si cu legislația Uniunii Europene si care administrează și este proprietarul platformei www.kazan-theliminalspace.org (denumit in continuare „Site” sau „platforma”) care are ca misiune crearea unei societăți mai bune prin tehnica liminalității prin proceduri specifice care contribuie la evoluția individuală a clienților.

KAZAN–TheLiminalSpace manifestă un interes deosebit pentru domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, având o preocupare constantă pentru prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor, în acord cu normele legale în vigoare.

Drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei www.kazan-theliminalspace.org, respectiv design, desene, reprezentări grafice și text care sunt disponibile în cadrul website-ului aparțin în exclusivitate companiei KAZAN–TheLiminalSpace. De asemenea, logo-ul și denumirea companiei KAZAN–TheLiminalSpace sunt mărci înregistrate aflate în curs de înregistrare la nivel European.

Această Politică de confidențialitate vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu relația dumneavoastră în calitate de client al KAZAN–TheLiminalSpace persoană fizică sau persoană juridică interesată de serviciile noastre, având calitatea de Operator de date cu caracter personal. De asemenea, vă rugăm să rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră personale în alte contexte, de exemplu când vizitați site-ul nostru web sau când ne sunteți partener de afaceri pentru diverse proiecte sau campanii punctuale.

1. În ce scopuri vă prelucrăm datele personale?

Colectăm și folosim datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

 • Pentru accesarea serviciilor noastre prin crearea unui Cont de client;

 • Pentru a accesa produsele comercializate in cadrul magazinului online;

 • Pentru a încheia un contract la distanta cu dumneavoastră in cazul accesării serviciilor / produselor noastre prin plasarea unei/unor comenzi online;

 • Pentru prestarea serviciilor si/sau, după caz, livrarea produselor comandate online;

 • Pentru promovarea continuă a activității noastre;

 • Pentru a ne conforma obligației legale de a nu adresa serviciile noastre minorilor, respectiv persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani si care accesează serviciile neînsoțiți de autoritatea părintească.

 • Menținerea unei baze de date a clienților interesați de serviciile noastre și contactarea acestora in scopul prezentării ofertelor si proiectelor noastre;

 • Menținerea unei comunicări constante cu dumneavoastră în vederea realizării serviciilor care constituie obiect al platformei, sau în cazul în care transmiteți o solicitare/sesizare în atenția noastră pentru obținerea unei oferte personalizate;

 • Pentru emiterea facturilor aferente produselor / serviciilor comandate;

 • Îndeplinirea obligațiilor legale cu privire la arhivare, securitate, raportare, păstrarea evidențelor și a altor obligații legale;

 • Îmbunătățirea serviciilor, identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre, soluționarea eventualelor sesizări/reclamații înregistrate prin formularul de contact integrat în website, gestionarea corespondenței uzuale cu partenerii contractuali etc.;

 • Îndeplinirea cerințelor noastre de conformitate, cum ar fi cele care decurg din legile anticorupție, legile împotriva spălării banilor și alte legi privind infracțiunile economice, legile de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și cerințele de divulgare a unor date și informații privind activitatea comercială desfășurată, codurile de auto-reglementare de conduită ca urmare a apartenenței noastre, acum sau în viitor, la diverse asociații si/sau organizații.

2. Ce fel de date prelucrăm și cum facem acest lucru?

Colectăm informațiile pe care ni le furnizați în funcție de tipul de interacțiune pe care îl aveți cu noi.

Astfel de date personale includ:

Sesiunile de dezvoltare personala TheLiminalSpace:

 • Numele și prenumele

 • Informații de contact precum numărul de telefon și adresa de e-mail de serviciu sau adresa de mail personală de pe care ne contactați;

 • Informații prelucrate prin intermediul fișierelor cookies pe care le utilizăm în cadrul platformei, astfel cum precizăm în Politica de cookie. Informațiile colectate prin aceste metode automatizate pot include, de exemplu, adresa IP a utilizatorului, tipul de browser utilizat, conținutul și paginile accesate pe website, durata și frecvența vizitelor, pentru a urmări comportamentul utilizatorilor pe website;

 • Informații despre vârsta dumneavoastră pentru a ne conforma obligației legale de a nu adresa serviciilor noastre minorilor conform Termeni si Condiții;

 • Imaginea (prin fotografiere sau înregistrare video în cazul evenimentelor – workshop-urilor pe care le organizăm).

Web-shop / Concept Store (magazinul online)

 • Numele și prenumele

 • Adresa de e-mail pentru confirmarea plasării comenzii;

 • Adresa de livrare comunicată de dumneavoastră în vederea livrării produselor comandate de pe SITE;

 • Informații despre vârstă dumneavoastră pentru a ne conforma obligației legale de a nu adresa serviciilor noastre minorilor conform Termeni și Condiții.

Promovarea produselor si serviciilor KAZAN – TheLiminalSpace

 • Nume și prenume,

 • Adresă de e-mail

 • Număr de telefon

Nu stocăm informații privind plățile efectuate pe website-ul nostru, utilizând în acest sens serviciile procesatorului de plăți partener.

De asemenea, nu stocăm la această dată informații transmise prin intermediul telefonului cu excepția SMS-urilor a căror termene de retenție punct comunicate în cadrul Politicii de retenție.

Toate datele cu caracter personal și informațiile prelucrate le obținem de regulă direct de la dumneavoastră, prin contactarea de către dumneavoastră sau prin completarea acestora în câmpurile predefinite din cadrul platformei („Contact”).

În eventualitatea în care primim datele dumneavoastră de contact printr-o recomandare, la data primului contact pe care îl inițiem vom confirma cu dumneavoastră interesul manifestat pentru serviciile KAZAN–TheLiminalSpace și vom prezenta pe scurt modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, solicitând-vă deopotrivă consimțământul pentru prelucrarea acestor date în scopul/scopurile declarat(e) conform prezentei Politici.

3. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal având una sau mai multe dintre următoarele baze legale:

 • Am obținut consimțământul dumneavoastră prealabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale (Art. 6.1 lit. a, GDPR), în cazurile în care prelucrarea presupune necesitatea existenței acestei baze legale (consimțământ), cum ar fi utilizarea fișierelor cookie, participarea la workshop-urile online sau in persoana organizate sau prelucrarea continuă a informațiilor care vă aparțin primite printr-o recomandare. Puteți să vă retrageți acordul în orice moment. Vă puteți retrage consimțământul pentru toate procesările sau pentru scopuri individuale alese de dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@kazan-theliminalspace.org.

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau desfășurarea unui contract încheiat cu dumneavoastră sau realizarea demersurilor prealabile sau ulterioare încheierii acestor contract (articolul 6.1b GDPR) ca urmare a rezervării online a unei sesiuni personale cu specialistul KAZAN-TheLiminalSpace, a unei/unor sesiuni de mentorat, achiziționarea produselor disponibile în Concept Store, înregistrarea în comunitatea KAZAN-TheLiminalSpace și/sau în general, accesarea oricărui serviciu pe care îl prestăm și care este descris în secțiunea SERVICII. Termenii contractului se înscriu în prevederile acestei Politici.

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine sau pentru raportarea unor cazuri particulare (incidente de securitate, situații financiar-fiscale, audituri, demersuri juridice) în măsura în care aceste cazuri au legătură cu dumneavoastră și respectiv cu relația dumneavoastră cu noi, în limita confidențialității informațiilor împărtășite în cadrul sesiunilor personale.

 • Interesul nostru legitim (Art. 6.1. lit. f GDPR) în cazul prelucrării datelor pentru desfășurarea unor campanii de promovare acolo unde consimțământul participantului nu poate fi utilizat ca bază legală a respectivei activități de prelucrare și ținând cont de prevalenta drepturilor și libertăților persoanelor fizice. De asemenea, în cazul în care prelucrarea este necesară pentru scopul unor interese legitime urmărite de noi sau de o terță parte, respectiv o bancă / instituție de creditare cu care colaborăm în cazuri punctuale, parteneri cu ajutorul cărora realizăm materiale promoționale privind serviciile, proiectele pe care le organizăm sau desfășurăm), cu excepția cazului în care aceste interese încalcă sau contrazic drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale care necesită o protecție sporită a datelor cu caracter personal. Astfel, interesul legitim al KAZAN–TheLiminalSpace îl reprezintă menținerea unei baze de date în vederea transmiterii ofertelor comerciale și a comunicărilor de promovare a serviciilor noastre potențialilor noștri clienți și/sau parteneri de afaceri.

4. Unde vă transferăm datele?

Ca regulă generală, KAZAN–TheLiminalSpace nu divulgă datele personale colectate către alte companii, organizații sau persoane din afara României și a altor organizații naționale sau din Uniunea Europeana cu care putem colabora la un moment dat pentru a ne atinge scopurile contractuale sau ofertate. Prin urmare, putem trimite datele dumneavoastră cu caracter personal parțial sau în totalitate către unii dintre partenerii noștri contractuali, cum partenerul care asigură la nivel național stocarea informațiilor din baza de date, partenerul care asigură procesarea plăților în mod integrat prin website, companii de promovare a serviciilor noastre sau companii de recuperare a debitelor restante pe care le înregistrați față de KAZAN-TheLiminalSpace. În orice moment, ne puteți solicita o listă actualizată a partenerilor contractuali care prelucrează datele dumneavoastră personale ca urmare a relației încheiate cu KAZAN–TheLiminalSpace, la adresa de mail contact@kazan-theliminalspace.org Iar persoana responsabilă cu preluarea solicitărilor privind prelucrarea datelor va reveni în cel mai scurt timp posibil, însă cel târziu în termenul legal de 30 de zile de la data primirii solicitării transmise.

Drept urmare, ne asigurăm că partenerii noștri respectă normele Regulamentului General privind Protecția Datelor și au implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal care vă aparțin.

De asemenea, în cazul în care ne este impus de lege, transmitem datele dumneavoastră către anumite autorități de stat care pot să solicite astfel de date și informații. Astfel, putem transmite date și informații despre dumneavoastră

 • Autorităților competente de reglementare a unor domenii specifice (cum ar fi domeniul remediilor alternative, domeniului tratamentelor alternative), procurori și alți destinatari responsabili de punerea în aplicare a normelor privind transparența, precum și legile comerciale, civile, penale și/sau legile administrative;

 • Autorităților, instanțelor, părților într-un litigiu, în măsura necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă;

 • Consilieri profesioniști sau auditori, cum ar fi consilieri fiscali, auditori financiari, avocați, asiguratori, bănci, companii de recuperare creanțe și alți consilieri profesioniști externi din țările în care activăm.

Promovarea serviciilor / proiectelor noastre este realizată prin campanii de promovare punctuale sau recurente prin intermediul paginii companiei noastre din cardul rețelei Instagram, Facebook, Linkedin sau Youtube. KAZAN–TheLiminalSpace nu prelucrează date cu caracter personal care vă aparțin la nivelul acestei rețele. Astfel, dacă ne contactați prin funcția de mesagerie (chat) disponibilă în pagina dedicată, se va aplica Politica de confidențialitate Instagram, Facebook, Linkedin sau Youtube pe care vă recomandăm să o accesați (disponibile în limba engleză mai jos) în vederea obținerii mai multor informații privind modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de aceste companii.

Politica de confidențialitate Instagram

Politica de confidențialitate a Linkedin

Politica de confidențialitate a Facebook

Politica de confidențialitate a Youtube

5. Cat timp vă prelucram datele (perioada de stocare)?

Datele personale referitoare la interacțiunile dumneavoastră cu noi vor fi șterse conform termenelor de retenție stabilite în continuare. Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt specificate în tabelul de mai jos și se aplică pentru toate formatele de înregistrări, adică format hârtie și/sau electronic, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Politică.

DEPARTAMENT

ACTIVITATE DE PRLEUCRARE

PERIOADA DE RETENȚIE

Comunicări comerciale transmise prin e-mail

Transmiterea către utilizatorii/clienți care au completat datele formularului de contact integrat în website sau care sunt interesați de ofertele noastre și care ne-au oferit adresa de e-mail în acest sens.

6 luni de la data transmiterii fiecărei sesiuni de comunicări comerciale ulterior acestea sunt șterse integral din evidențele companiei.

Comercial

Apeluri telefonice pentru comunicări directe cu dumneavoastră

În prezent nu stocăm apelurile telefonice

Relații cu clienții

E-mail primit de la Client pentru formularea unei reclamații / sesizări

3 ani de la data primirii acestuia în format fizic cât și în format electronic

Relații cu clienții

E-mail primit de la Client pentru transmiterea unei solicitări în legătură cu activitatea comercială a companiei

3 ani de la data primirii acestuia în format fizic cât și în format electronic. Dacă respectivele e-mailuri nu au impact juridic sau economic important în activitatea companiei, atunci acestea pot fi șterse la intervale mai scurte în funcție de decizia punctuală stabilită în ierarhia internă a organizației.

Datele clienților care nu au semnat încă un contract cu KAZAN–TheLiminalSpace (nu au plasat o comanda online pentru serviciile noastre) dar cu care avem o comunicare continuă din punct de vedere al interesului manifestat pentru proiectele noastre.

Până la data exprimării unui drept limitativ pentru prelucrarea datelor de către companie.

În general, până la data solicitării ștergerii datelor sau până la data la care am aflat că datele au devenit inactive. În mod, actualizăm această bază de date ori de câte ori avem sau ni se aduce la cunoștință despre modificări ale acestor date și în orice caz, în fiecare an operăm actualizarea bazei de date și eliminăm prin ștergere informațiile care nu mai sunt actuale.

Utilizatori sau clienți inactivi din baza noastră de date, cu care nu comunicăm regulat, respectiv utilizatori interesați care au completat formularul de contact din cadrul website-ului sau ne-au contactat prin intermediul paginii noastre de Instagram / Linkedin / Facebook / Youtube sau a căror date le prelucrăm în urma unei recomandări.

În general actualizăm periodic datele clienților noștri astfel să evitam gestionarea unor conturi inactive.

6 luni de la data ultimei comunicări apoi ștergem datele cu caracter personal ale respectivului utilizator/client

Consimțământ revocat

În maxim 30 de zile de la revocarea consimțământului acordat, ștergem datele cu caracter personal prelucrate, dacă legea nu prevede altfel in cadrul desfășurării activității.

10 ani de la data încetării contractului

Comunicări scrise (e-mail)

1 an de la data transmiterii e-mailului, cu excepția cazului în care relația juridică existentă (existența unui contract la distanta agreat prin acceptarea Termeni și Condiții și prin plasarea unei comenzi pentru serviciile / produsele noastre) ne obligă să stocăm anumite informații pe o perioadă mai lungă, în funcție de prevederile legale în vigoare.

1 an de la data ultimului contact

Fișiere cookies

Termenele de prelucrare ale datelor cu caracter personal sunt prevăzute punctual în Politica de utilizare a cookie-urilor.

Până la data solicitării ștergerii datelor sau până la data la care am aflat că datele au devenit inactive.

Pentru informații cu privire la termenele de stocare ale unor activități de prelucrare a datelor personale în cadrul companiei, care nu se regăsesc specificate în prezenta Politică, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră pe adresa de e-mail contact@kazan-theliminalspace.org sau prin accesarea celorlalte mijloace de comunicare puse la dispoziție în cadrul prezentei Politici.

6. Solicitările de ștergere a datelor

Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal trimițând un email pe adresa contact@kazan-theliminalspace.org în care trebuie să precizați următoarele:

– Datele dumneavoastră de contact pentru transmiterea răspunsului/punctului de vedere al companiei;

– Numele dumneavoastră;

– Activitățile de prelucrare prin care datele au fost colectate sau procesate (contract încheiat, participare workshop, sesiune personala online, etc);

– Tipul datelor colectate sau prelucrate pe care doriți să le ștergeți;

– Numărul total de înregistrări care trebuie șterse;

Termenul de răspuns la solicitarea transmisă este de cel mult 30 de zile de la data transmiterii solicitării. În măsură în care, complexitatea solicitării dumneavoastră implică necesitatea prelungirii termenului de răspuns pentru, prelungirea nu va depăși un lu termen de 30 de zile lucrătoare. În acest sens, un reprezentant al companiei vă va comunica situația solicitării transmise.

În măsura în care solicitarea transmisă, se va soluționa după evaluarea acesteia în cadrul KAZAN–TheLiminalSpace cu ștergerea datelor menționate, vom trimite în atenția dumneavoastră un document care reprezintă punctul de vedere al companiei cu privire la solicitarea dumneavoastră și acțiunile întreprinse, prin mijlocul de comunicare agreat. Documentul va cuprinde cel puțin următoarele informații:

– Scopul/scopurile pe bază pentru care datele au fost prelucrate;

– Date care au fost șterse/eliminate/distruse și activitatea de prelucrare din cadrul KAZAN–TheLiminalSpace de care acestea au aparținut;

– Numărul de înregistrări eliminate.

Documentul fizic transmis, este semnat de un reprezentant al KAZAN–TheLiminalSpace și este stocat și scanat în format fizic, pentru o perioadă de 3 ani de la data transmiterii notificării, urmând ca după această perioadă documentul original să fie distrus și reciclat. Dacă punctul de vedere va fi transmis prin email, acesta va fi stocat pe serverele companiei o perioadă de 3 ani de la data transmiterii acestuia către solicitant pe adresa de mail furnizată, apoi va fi șters.

Dacă trimiteți o solicitare către KAZAN–TheLiminalSpace în vederea accesului la activitățile de procesare a datelor dumneavoastră personale în compania noastră, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile prezentului capitol, încercăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, KAZAN–TheLiminalSpace va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile pe care le-am avut stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care KAZAN–TheLiminalSpace ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

7. Sesizări, întrebări și reclamații

În funcție de situație, aveți anumite drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul să:

 • Solicitați acces la datele dumneavoastră personale

 • Solicitați rectificarea datelor dumneavoastră personale

 • Solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale

 • Solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale

 • Solicitați portabilitatea datelor, în măsura în care sunt întrunite condițiile portabilității datelor personale

 • Dreptul de a nu fi supus/supusă unui proces automat de decizie sau realizare unor activități de creare de profiluri. La data prezentei, KAZAN–TheLiminalSpace nu prelucrează date personale prin activități care presupun luarea unor decizii în mod automat și nici prin creare de profiluri (profilare).

 • Obiectați pe motive specifice situației dumneavoastră

 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

 • Puteți exercita aceste drepturi online utilizând adresa de mail a persoanei responsabile cu prelucrarea solicitărilor privind prelucrarea datelor personale: contact@kazan-theliminalspace.org.

Informațiile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Website: https://www.dataprotection.ro/

8. Informații suplimentare pentru situații specifice

Datele dumneavoastră personale sunt solicitate în scopul realizării interacțiunii respective cu dumneavoastră, astfel cum este stabilită prin formularul de contact disponibil în secțiunile de pe website, prin transmiterea unui mail. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale nu vă putem transmite oferte personalizate, informații despre proiectele noastre viitoare, despre stadiul de edificare al acestora sau nu putem stabili o comunicare continuă cu dumneavoastră.

9. Modificări ale acestei declarații de protecție a datelor

Deoarece colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră se pot schimba în timp, vă rugăm să mențineți datele de profil actualizate, sau să ne solicitați actualizarea acestora, ori de câte ori intervin schimbări, pentru a reflecta întotdeauna corect practicile noastre de prelucrare a datelor.

Vă recomandăm să revizuiți din când în când prezenta Politică de confidențialitate pe care o putem modifica oricând, în măsura în care au intervenit schimbări legislative sau dacă au intervenit schimbări în activitatea noastră de business.

10. Operatorul datelor cu caracter personal și informații de Contact

Operatorul și entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

Societatea Comercială SC. ARTVALUE S.R.L.

CIF: 38951453

Adresa: București, Aleea Privighetorilor nr. 86, et. 2, Ap. D 2-1, Sector 1

© KAZAN-TheLiminalSpace – Ultima versiune: mai 2022